Werkkostenregeling

Je hebt er vast al wel eens over gehoord; de werkkostenregeling (WKR). De werkkostenregeling vervangt alle verschillende regels en wetten rondom de verschillende vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers, en bundelt deze in één collectieve regeling. In feite is het een versimpeling, maar in eerste instantie brengt het een hoop papierwerk en zorgen met zich mee. Sinds 2011 kun je gebruik maken van de werkkostenregeling en sinds 1 januari 2015 is de WKR voor elke werkgever verplicht.

Wat daar onder valt:

Voorbeeld

De fiets en de werkkostenregeling
Bij bedrijf X werd als service aan de werknemers een fietsplan aangeboden. Werknemers konden met belastingvoordeel een fiets aanschaffen, mits deze voor het woon-werkverkeer werd gebruikt. Op de boekhouding van bedrijf X moest men een aparte post aanmaken voor elke werknemer. Daarnaast moest goed worden beoordeeld of de fiets in voldoende mate voor het woon-werkverkeer werd gebruikt. Al deze regels van de Belastingdienst leverden de boekhouding veel extra werk op.

Sinds de invoering van de werkkostenregeling is dit een stuk simpeler geworden voor bedrijf X. Er is niet langer de verplichting de uitgave uit te splitsen voor de belastingdienst. Tevens hoeft men niet meer te verantwoorden of de fiets wel voor het woon-werkverkeer wordt gebruikt. Bij bedrijf X hoeft men nu alleen nog de jaarlijkse uitgaven als eindheffingsloon in de boekhouding op te nemen. Het is natuurlijk nog wel belangrijk om te controleren dat er in totaal niet meer dan de 1.5% van de totale fiscale loonsom van de organisatie wordt uitgegeven. Let op dat dit vanaf 1 januari 2015 nog maar 1.2% is!

Meer weten? Lees snel de informatie hieronder of neem contact met ons op.

Vrije ruimte

De vrije ruimte is de ruimte die je hebt om werknemers onbelast vergoedingen en verstrekkingen te doen. Hiermee heb je de mogelijkheid om je werknemers in deze moeilijke tijd extra tegemoet te komen, bijvoorbeeld met een bloemetje of een cadeaubon. Ook kun je er voor kiezen je werknemers tegemoet te komen in de kosten voor het thuiswerken.

De vrije ruimte over je fiscale loon tot en met € 400.000 is in 2020 en 2021 verhoogd van 1,7% naar 3%.  Over het bedrag van de loonsom boven € 400.000 blijft de vrije ruimte in 2020 1,2% en in 2021 1,18%.

Sectie

De eerste stap

Vraag een vrijblijvend gesprek aan.

Zet stap 1

Dit zeggen anderen.