Werkkostenregeling

Je hebt er vast al wel eens over gehoord; de werkkostenregeling (WKR). De werkkostenregeling vervangt alle verschillende regels en wetten rondom de verschillende vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers, en bundelt deze in één collectieve regeling. In feite is het een versimpeling, maar in eerste instantie brengt het een hoop papierwerk en zorgen met zich mee. Sinds 2011 kun je gebruik maken van de werkkostenregeling en sinds 1 januari 2015 is de WKR voor elke werkgever verplicht.

Wat daar onder valt:

Voorbeeld

De fiets en de werkkostenregeling
Bij bedrijf X werd als service aan de werknemers een fietsplan aangeboden. Werknemers konden met belastingvoordeel een fiets aanschaffen, mits deze voor het woon-werkverkeer werd gebruikt. Op de boekhouding van bedrijf X moest men een aparte post aanmaken voor elke werknemer. Daarnaast moest goed worden beoordeeld of de fiets in voldoende mate voor het woon-werkverkeer werd gebruikt. Al deze regels van de Belastingdienst leverden de boekhouding veel extra werk op.

Sinds de invoering van de werkkostenregeling is dit een stuk simpeler geworden voor bedrijf X. Er is niet langer de verplichting de uitgave uit te splitsen voor de belastingdienst. Tevens hoeft men niet meer te verantwoorden of de fiets wel voor het woon-werkverkeer wordt gebruikt. Bij bedrijf X hoeft men nu alleen nog de jaarlijkse uitgaven als eindheffingsloon in de boekhouding op te nemen. Het is natuurlijk nog wel belangrijk om te controleren dat er in totaal niet meer dan de 1.5% van de totale fiscale loonsom van de organisatie wordt uitgegeven. Let op dat dit vanaf 1 januari 2015 nog maar 1.2% is!

Meer weten? Lees snel de informatie hieronder of neem contact met ons op.

Vrije ruimte

De vrije ruimte is de ruimte die je hebt om werknemers onbelast vergoedingen en verstrekkingen te doen.

Bij de introductie van de werkkostenregeling werd de vrije ruimte op 1.4% van de totale fiscale loonsom van een organisatie gezet. Maar al snel werd in overleg met specialisten en werkgevers besloten dat dit percentage te laag was. Er is gesproken om het te verhogen naar 1.6%, maar uiteindelijk is gekozen voor een verhoging naar 1.5%. In juli van 2014 maakte staatssecretaris van Financien, Eric Wiebes bekend dat het percentage verlaagd wordt naar 1.2% per 1 januari 2015.

Het is belangrijk om als werkgever binnen dit percentage te blijven, want wanneer hierboven toch nog uitgaven worden gedaan aan vergoedingen en verstrekkingen betaal je een eindheffing van 80% aan de Belastingdienst. Dat levert onnodig hoge kosten op.

Sectie

De eerste stap

Vraag een vrijblijvend gesprek aan.

Zet stap 1

Dit zeggen anderen.