Maakt u als dga goed gebruik van de werkkostenregeling?

De geldende regels van de werkkosteregeling voor de dga in 2020

Voor de directeur-grootaandeelhouder geldt dat uw salaris onderdeel uitmaakt van een gebruikelijk-loonregeling. Dit houdt in dat het salaris dat u ontvangt ‘gebruikelijk’ moet zijn, oftewel:

  • minimaal 75 procent van het salaris uit een vergelijkbaar dienstverband;
  • het hoogste salaris van de werknemers binnen uw bedrijf;
  • 000 euro.

Let op! Het hoogste van deze bedragen zal worden genomen als minimaal bedrag.

Binnen de werkkostregeling (WKR) is het mogelijk om het dga-salaris te verlagen. Dit doet u door gerichte vrijstellingen zoals reiskosten en studiekosten, samen met de bijtelling van uw auto af te trekken van het uit te keren dga-salaris. Dit is mogelijk omdat de vrije ruimte tijdens de WKR wordt verruimd. Deze is verhoogd van 1,7 procent over de eerste 400.000 euro van het totale fiscale loon, naar 3 procent.

Als voorbeeld: het totale bedrag dat u dus mag ontvangen (zonder belastingheffing) bij een jaarloon van 50.000 euro verandert dus van 850 euro naar 1500 euro. Voor het resterende loon geldt een percentage van 1,2 procent.

Wat valt onder de vrije ruimte van de WKR?

Onder de vrije ruimte van de WKR mag een werkgever dit percentage van de loonsom besteden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen voor de werknemer(s). Deze moeten in de administratie wel aangemerkt worden als eindheffingsloon. Dit wordt de vrije ruimte genoemd en over dit bedrag hoeft geen loonheffing te worden betaald.

Overstijgt het bedrag dit percentage, dan betaalt de werkgever een eindheffing van 80 procent. Als laatste kan een werkgever nog zaken ter beschikking stellen die gericht zijn vrijgesteld of die vallen onder de categorie ‘nihilwaardering’.

Als u dit uitvoert, dient u wel rekening te houden met de gebruikelijkheidstoets. Dit houdt in dat het bedrag niet meer dan 30 procent mag afwijken van eenzelfde bedrag in vergelijkbare omstandigheden. Bij een bedrag onder de 2.400 euro hoeft u geen onderbouwing te geven aan de Belastingdienst en geldt deze 30 procent regel niet.

Als dga bent u verstandig om te bekijken of u over voldoende vrije ruimte beschikt voor het toekennen van een vergoeding van 2.400 euro. In sommige gevallen kan het zelfs voordeliger zijn om de vrije ruimte te overschrijden. De 80 procent eindheffing die u dan verschuldigd bent over het resterende bedrag, pakt dan voordeliger uit dan via het reguliere loon.

Let op bij het uitkeren van bonussen wanneer u gebruik maakt van de NOW!

Één van de voorwaarden die is gesteld bij het aanvragen van de NOW-regeling, is dat het verboden is om aan de directie een bonus of winstdeling toe te kennen. Ben daarom voorzichtig met het uitkeren van een WKR-uitkering uit de vrije ruimte. Wanneer dit gebeurt, loopt u het risico dat dit wordt gezien als een bonus of winstdeling. Is dit het geval, dan wordt de NOW-subsidie niet toegekend. Wilt u dit voorkomen, dan bent u vrij een WKR-uitkering uit te keren aan alle personeelsleden, behalve aan de directie.

Momenteel is het nog ongedefinieerd wat er onder het kopje ‘bonus’ valt binnen de NOW. Daarom kunt u het beter voor nu zo ruim mogelijk interpreteren. Later volgt nog een besluit waarin dit verder wordt toegelicht. Bent u van plan om toch een bonus uit te betalen, doe dit dan onder een kostenvergoeding. Dit moet wel onderbouwd worden door diversie onkosten (denk aan parkeren of een lunch). Als u twijfelt is het beter geen risico’s te nemen als u gebruik maakt van de NOW.

Het is belangrijk om als werkgever hier voor het einde van het jaar over na te denken en eventueel te regelen. Heeft u hier hulp bij nodig? Neem dan contact met ons op of bel ons op 076 3030 0188, zodat we samen kunnen kijken naar uw unieke situatie.

Post A Comment