De voorjaarsnota 2022: wat verandert er voor jou?

Op 20 mei 2022 publiceerde de Minister van Financiën de Voorjaarsnota. In zo’n voorjaarsnota geeft het kabinet aan, wat zij van plan is wat betreft de fiscale wijzigingen. Vervolgens is er ruimte in de debatperiode om deze voorstellen te bespreken. In dit blog zijn de belangrijkste wijzigingen samengevat.

Voor al deze wijzigingen geldt: het is een voorstel. De Eerste Kamer en Tweede Kamer moeten hierover nog stemmen en vaak zien we dat deze voorstellen nog licht kunnen worden aangepast. Gezien de impact van de voorgenomen besluiten is het echter van belang dat je tijdig wordt ingelicht en nadenkt over de veranderingen.

De schijfgrens gaat omlaag bij de Vennootschapsbelasting (Vbp)

De vennootschapsbelasting verdelen we in twee tariefschijven. De eerste schijf gaat om het bedrag tot 395.000 euro en de tweede schijf om het bedrag daarboven. Voor deze tweede schijf betaal je het hoge Vpb-tarief: 25,8%. Dit blijft zo in 2022, maar in 2023 wordt de grens voor de schijf verlaagd naar 200.000 euro. Dit houdt in dat je als bedrijf meer belasting moet betalen, zodra de winst uitkomt boven de 200.000 euro.

Inkomstenbelasting: de wijzigingen in Box 2 en Box 3

Box 2 van de inkomstenbelasting bevat inkomen uit aanmerkelijk belang. Hierbinnen introduceert het kabinet twee nieuwe tariefschijven. Heb je een belang van 5% of meer in een vennootschap, dan betaal je momenteel een belastingtarief van 26,9%. Vanaf 2024 betaal je 26% belasting over inkomen tot 67.000 euro en zal daarboven een belastingtarief gelden van 29.5%.

Misschien volgde je het nieuws in de afgelopen periode en weet je van de hoofdbrekens van het kabinet over het verschuldigde bedrag in box 3. Dit heeft te maken met rechtsherstel in deze box, waarbinnen het spaargeld- en beleggingsinkomen staat vastgesteld. De regering is verplicht aanpassingen te doen aan de rekenmethodiek na een uitspraak van de Hoge Raad. Dit leidt tot een kostenpost voor het kabinet, omdat er meer belasting moet worden terugbetaald.

Tot en met 2024 zal het kabinet zeer waarschijnlijk werken met de spaarvariant voor het berekenen van de belasting in box 3. Vanaf 2025 zou de heffing moeten plaatsvinden op basis van het rendement. Er is echter nog geen rekenmodel voor. Hier wordt nog over besloten, maar wij houden je daarover op de hoogte.

Inkomstenbelasting: de overige wijzigingen

Vanaf 2025 telt het volledige inkomen uit alle boxen mee bij de bepaling van het verzamelinkomen voor de afbouw van de algemene heffingskorting. Dit houdt effectief in dat je meer inkomen hebt en dus minder korting zal ontvangen. Je gaat dan meer belasting betalen.

Ook voor de ouderenkorting gaat er iets veranderen: de verhoging van deze korting wordt teruggedraaid. Als laatste geldt voor de Fiscale oudedagsreserve (voor IB-ondernemers) dat deze vervalt per 2023.

De veranderingen binnen de loonbelasting vanaf 2023

Voor de loonbelasting staan er ook enkele (ingrijpende) wijzigingen gepland. De 30%-regeling, waarmee werknemers die vanuit het buitenland worden geworven een deel van hun loon onbelast krijgen uitgekeerd, wordt beperkt tot de Balkenende-norm. Voor de komende drie jaar geldt er een overgangsregeling, waarin dit geleidelijk wordt afgebouwd naar dit bedrag.

Het minimumloon wordt in 2023 verhoogd met 2,5%. Dit is een jaar eerder dan oorspronkelijk gepland. Hetzelfde geldt voor de verhoging van de onbelaste reiskostenvergoeding.

Directeur-grootaandeelhouders (dga’s) zijn verplicht een gebruikelijk loon te hebben, voor het vennootschap en de functie die zij hebben. Zij kunnen gebruik maken van een doelmatigheidsmarge om dit met 25% te verminderen. Dit verandert in 2023: deze marge wordt verlaagd naar 15%.

Het algemene tarief voor de overdrachtsbelasting gaat omhoog

De overdrachtsbelasting, die geldt voor het verkrijgen van onroerend goed, gaat omhoog naar 10,1%.

Wacht niet te lang, laat je tijdig adviseren

Deze vooringenomen besluiten staan nog niet 100% vast, maar kunnen grote impact hebben op het netto-inkomen en de te betalen belastingen. Daarom is het van belang dat je tijdig advies inwint. Zo kom je niet voor nare verrassingen te staan. Omdat de regelgeving volop in beweging is en blijft, is een betrouwbare partner op fiscaal gebied een must. Bel daarom nu voor een vrijblijvend adviesgesprek (tel: 076 3030 188) of neem contact met ons op voor vragen of advies.

Post A Comment