Uitstel wetsvoorstel Afschaffing Open cv en OFGR

Wet Aanpassing Fiscaal Kwalificatiebeleid Rechtsvormen

Afgelopen voorjaar heeft het Ministerie van Financiën met het conceptwetsvoorstel ‘Wet aanpassing fiscaal kwalificatiebeleid’ de financiële wereld flink op zijn kop gezet. Met dit conceptwetsvoorstel werd voorgesteld om de zelfstandige vennootschapsbelastingplicht voor de open commanditaire vennootschap (open cv) en het open fonds voor gemene rekening voor familiefondsen (OFGR) te laten vervallen. Het doel van dit wetsvoorstel is het wegnemen van kwalificatieverschillen tussen belastingstelsels om zo te voorkomen dat hybride mismatches ontstaan.

Definities Open cv en OFGR Familiefondsen

Een cv is open als voor de toetreding of vervanging van een commanditaire vennoot het niet nodig is dat alle vennoten hiervoor toestemming geven. Als dit wel is vereist, is er sprake van een besloten cv.

Daarnaast wordt Open fonds voor gemene rekening voor familiefondsen vaak gebruikt voor bijvoorbeeld het anonimiseren of het regelen van zeggenschap over familievermogen.

Gevolgen Wet Aanpassing Fiscaal Kwalificatiebeleid Rechtsvormen

Het gevolg van het wetsvoorstel zou zijn dat per januari 2022 bestaande open cv’s en OFGR als fiscaal transparant worden aangemerkt. Hierdoor worden de bezittingen en schulden van de open cv toegerekend aan de vennoten. Dit wordt gezien als een overdracht door de open cv aan de vennoot en daarover moet in principe afgerekend worden in de VPB en BOX 2 . Voor de open cv was er voorzien van een overgangsrecht, maar die ontbrak bij de OFGR familiefondsen.

Update juli 2021

Op dit voorstel heeft Pieter Grinwis van ChristenUnie vragen gesteld aan de staatssecretaris van Financiën. Hierop is besloten het wetsvoorstel geen deel te laten uitmaken van het pakket Belastingplan 2022. De afschaffing van de open cv en het OFGR Familiefondsen gaat dus niet in per januari 2021 en is (tijdelijk) van de baan.

Hoe zien wij deze ontwikkeling?

Bij van IJk Accountants & Adviseurs zijn we van mening dat van tijdelijk uitstel afstel mag komen. De Open CV is een volkomen legitiem middel om privacy te bewerkstelligen en in onze praktijk dan ook niet opgezet met fiscale motieven. Een Open CV is niet jaarrekening plichtig en hoeft dan ook niet te deponeren bij de Kamer van Koophandel. We hopen dat de bezwaren die in de consultatieronden aan de orde zijn gekomen tot dusdanige aanpassingen leiden dat de Open CV als privacy structuur gebruikt kan blijven worden.

Uiteraard zullen we de ontwikkelingen op dit gebied op de voet blijven volgen. Mocht u in de tussentijd vragen hebben dan kunt u contact met ons opnemen.

Post A Comment