bik

  • Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) – Update juni 2021

    Coronacrisis steunmaatregel: de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK)
    *Update juni 2021
    Intrekken BIK steunmaatregel

    Het kabinet heeft besloten om de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) in te trekken met terugwerkende kracht tot 1 januari. Hiermee willen ze het vrijvallende budget in te zetten voor verlaging van de werkgeverspremie AWf. Het kabinet wil daarmee investeringen door het bedrijfsleven in deze coronacrisis zo snel […]