Suppletie indienen vóór 1 april 2020 betekent nul belastingrente

Als je als belastingplichtige voor de BTW erachter komt dat een bepaalde aangifte binnen de afgelopen vijf jaar foutief of onvolledig is ingevuld, dan ben je verplicht de Belastingdienst hiervan op de hoogte te stellen. Dit moet je doen met de correcte gegevens middels een suppletieaangifte. Geef je dit aan én betaal je de correctie van 2019 vóór 1 april 2020, dan ben je geen belastingrente verschuldigd. Hoe werkt dit precies?

Redenen voor het indienen van een suppletieaangifte

Tijdens het opmaken van de jaarrekening (of op elk ander moment) kan het volgende van toepassing zijn:

  • Er is te veel BTW aangegeven;
  • Er is te weinig BTW aangegeven;
  • Een bepaalde aangifte is onjuist ingevuld.

Vanaf dat moment geldt de wettelijke plicht om de Belastingdienst te informeren. Deze verplichting geldt vanaf het moment dat je erachter komt dat de eerder ingediende informatie onvolledig of onjuist is. Vervolgens ben je verplicht een suppletieaangifte te doen, om de Belastingdienst van de juiste informatie te voorzien.

Wat als je de suppletieaangifte hebt ingediend?

De wettelijke termijn voor het indienen van een suppletieaangifte is vijf jaar. Dit kan digitaal bij de website van de Belastingdienst. Er zijn vervolgens twee mogelijkheden:

  1. Er is een te laag bedrag ingediend, oftewel er is te weinig betaald aan de Belastingdienst. In dat geval volgt er een naheffingsaanslag. Hier betaal je rente over. Het te betalen bedrag hoeft pas na ontvangst van de aanslag te worden betaald.
  2. Er is een te hoog bedrag ingediend, oftewel er is te veel betaald aan de Belastingdienst. In dat geval wordt de suppletieaangifte omgezet tot een verzoek om teruggaaf. Na het verwerken van het verzoek zul je het teveel betaalde bedrag ontvangen.

Doe je correctie over 2019 vóór 1 april 2020 en voorkom het betalen van rente

Als je als ondernemer vóór 1 april 2020 de correctie over 2019 aangeeft en betaalt, dan ben je hierover geen belastingrente verschuldigd. Daarbij geldt ook nog eens, mits het totale bedrag valt tussen de -1.000 en de 1.000 euro, dat de ondernemer de correctie mag verwerken in de eerstvolgende BTW-aangifte. Het indienen van een afzonderlijke suppletieaangifte is dan niet meer nodig.

Heb je behoefte aan meer uitleg over de suppletieaangifte of hulp nodig bij het opstellen hiervan? Neem dan vrijblijvend contact op.

Post A Comment