Stappenplan WHOA traject

Stappenplan Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) traject

Op 1 januari 2021 is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) in werking getreden. Deze nieuwe wet helpt organisaties zonder instemming van alle schuldeisers en aandeelhouders een akkoord te bereiken op een schuldregeling via de rechtbank. Met deze regeling kan een bedrijf een doorstart maken (reorganisatie-akkoord) of gecontroleerd stoppen (liquidatie-akkoord).

De voorwaarde voor een onderneming om een WHOA traject aan te vragen is dat het aannemelijk is dat de onderneming insolvent zal geraken. In deze blog leggen we in vijf stappen uit hoe een WHOA traject werkt.

Stappenplan WHOA traject:

  1. Aanvang WHOA traject
  2. Afspraken vastleggen in een conceptakkoord
  3. Stemming over akkoord
  4. Homologatieverzoek bij de rechtbank
  5. Uitspraak rechter

Stap 1 – Aanvang WHOA traject

De eerste stap in het WHOA traject is het aanwijzen van een herstructureringsdeskundige. Hiervoor dient een verzoek bij de rechtbank ingediend te worden, die iemand kan toewijzen om uit te zoeken of de onderneming daadwerkelijk niet in staat is de schulden af te betalen.

Het is aan te raden om je vanaf het begin af aan bij te laten staan door een advocaat. Een advocaat is ook nodig om een afkoelingsperiode aan te vragen. Dit is een periode van maximaal vier maanden met een mogelijke verlenging van weer vier maanden, waarin schuldeisers geen acties mogen ondernemen.

Stap 2 – Afspraken vastleggen in een conceptakkoord

Na het aanwijzen van een herstructureringsdeskundige leg je afspraken met je schuldeisers vast in een conceptakkoord. Het akkoord moet gebaseerd zijn op informatie over de waarde die het voor de schuldeisers heeft in vergelijking tot de waarde die voor hen overblijft bij een faillissement.

Er zijn twee verschillende procedures voor het voorleggen van een conceptakkoord aan je schuldeisers:

  1. Open akkoordprocedure: een openbare procedure dien je in te schrijven in het KvK Handelsregister en wordt bekendgemaakt in het insolventieregister;
  2. Gesloten akkoordprocedure: wanneer publiciteit kan leiden tot reputatieschade en omzetverlies, vindt de akkoordprocedure achter gesloten deuren plaats.

Stap 3 – Stemming over akkoord

Voordat je het akkoord in stemming brengt is er de mogelijkheid het te laten controleren door de rechtbank. Een advocaat moet hiervoor een verzoek indienen. De schuldeisers stemmen vervolgens per klasse. De klassen zijn gebaseerd op rechten en de afspraken die je met hen hebt gemaakt. Schuldeisers kunnen ‘’akkoord’’ of ‘’niet akkoord’’ stemmen.

Binnen zeven dagen dien je een verslag op waarin je de uitkomst van de stemming vermeldt. Dit verslag deel je meteen met je schuldeisers en aandeelhouders. In dit verslag moet staan wie er gestemd hebben, welk geldbedrag de schuldeisers tegoed hebben en wat de uitslag van de stemming is.

Stap 4 – Homologatieverzoek bij de rechtbank

Na het indienen van het stemmingsverslag, dient de advocaat een homologatieverzoek in bij de rechtbank. Zelf kun je het indienen bij de griffie. Je kunt het verzoek alleen indienen als uit de stemming blijkt dat ten minste twee derde van tenminste één klasse akkoord gaat met het akkoord.

Schuldeisers en aandeelhouders kunnen tot aan de dag van de zitting een schriftelijk verzoek tot afwijzing van het homologatieverzoek bij de rechtbank indienen.

Stap 5 – Uitspraak rechter

De rechter neemt na de zitting zo snel mogelijk een beslissing over je akkoord. Je kunt niet in beroep gaan tegen de uitspraak van de rechtbank en iedereen dient zich aan het gehomologeerde akkoord te houden.

De rol van een accountant

Wanneer je kiest om een WHOA-traject in te gaan is een accountant onmisbaar. Voorafgaand aan het traject dienen verschillende scenario’s doorgerekend te worden en wij kunnen hierbij helpen. Expertise op het gebied van accountancy, waardering en juridisch advies komen samen om jouw belang te behartigen.

Heb je een specifieke vraag over de WHOA, of wil je begeleid worden bij een WHOA traject? Wij staan voor je klaar. Neem contact met ons op.

Post A Comment