PSD2

In 2018 gaat er een herziene Europese betaalwet gelden: PSD2 (Payment Services Directive II). De exacte ingangsdatum is op dit moment nog niet bekend. Alle Europese banken zijn vanaf dan verplicht om bedrijven toegang te verlenen tot de betaalrekening van klanten. U bepaalt zelf als klant of u bedrijven toegang geeft tot uw betaalrekening(en). Hieronder leest u wat PSD2 inhoudt en wat het voor u gaat betekenen.

PSD2 (Payment Services Directive) is een herziene betaalrichtlijn die in 2018 van kracht wordt en die de oude betaalrichtlijn volledig vervangt. Europese banken zijn vanaf dat moment verplicht om de particuliere betaalrekening(en) toegankelijk te maken voor bedrijven (banken en niet-banken), mits klanten daar toestemming voor geven. Klanten kunnen via deze bedrijven ook betalingen doen, als deze bedrijven in het bezit zijn van de juiste vergunningen. Er worden geen gegevens gedeeld of betalingen verricht zonder uw toestemming.

Verwacht wordt dat u met de nieuwe regelgeving meer keuze krijgt in financiële toepassingen. Daarnaast kunnen bedrijven het gebruiksgemak van financiële diensten verhogen. Zo kunt u bijvoorbeeld ook via niet-financiële bedrijven betalingen doen, uw rekeninginformatie ophalen en uw saldo checken.

Het uitwisselen van data met een bedrijf is spannend. Het geven van toegang tot uw betaalrekening is iets waar u zorgvuldig mee om moet gaan. Kijk voordat u toestemming aan een bedrijf geeft goed of u inderdaad een relatie heeft met dat bedrijf. En waarbij u de vraag om toestemming ook verwacht, bijvoorbeeld omdat u hierover een afspraak heeft gemaakt. Controleer bij de vraag om een betaling te mogen doen of het bedrag en de omschrijving kloppen.

Pas uiteraard op voor phishingmails waarin criminelen dit onderwerp misbruiken voor fraudepogingen.

De eerste stap

Vraag een vrijblijvend gesprek aan.

Zet stap 1

Dit zeggen anderen.