Open CV (Commanditaire Vennootschap) wordt besloten vanaf 2024

In het verleden schreef ik al over de aanstaande veranderingen binnen de Open CV. Al in maart 2021 werd hiervoor een wetsvoorstel ingediend. Hiermee zou de Open CV vervallen en voortaan besloten worden, omdat dit beter aansloot op internationale systemen en om internationale belastingplanning te ontmoedigen.

Na brede kritiek – de Open CV wordt immers gebruikt in een groot aantal sectoren – besloot de staatssecretaris het voorstel (deels) te herzien. In het recent geplaatste nieuwe wetsvoorstel blijft deze wijziging echter behouden, wat inhoudt dat er het een en ander structureel gaat veranderen.

Wat is het verschil tussen een Open en Besloten CV?

In een open CV is het mogelijk om toe te treden tot de vennootschap, zonder dat hiervoor toestemming is van alle vennoten. Dit noemen we het toestemmingsvereiste. De Open CV is daarnaast belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Oftewel, over de winst van de vennootschap betaal je belasting.

Een besloten CV werkt iets anders: deze is fiscaal transparant. Dat houdt in dat de winst van de CV wordt toegekend aan de vennoten, die vervolgens daarover belasting betalen. Dit heeft als gevolg dat een besloten CV minder geschikt is als een spaarpot. Vanwege de transparantie is het ook minder geschikt voor het anonimiseren van de aandeelhouders.

Verwachting van de impact van het wetsvoorstel

Dit wetsvoorstel heeft niet alleen invloed op internationale structuren, maar heeft ook gevolgen voor veel nationale CV’s. Deze zullen allemaal moeten worden herzien. Vanwege de grote impact, zal er een overgangsregeling komen.

Begin 2023 komt het definitieve wetsvoorstel en dan zal duidelijk zijn wat de gevolgen zijn, evenals de overgangswetgeving. Om tijdig voorbereid te zijn, kun je ons vragen om een eventuele impact in te schatten en mee te denken naar mogelijke oplossingen. Neem hiervoor contact met ons op.

Post A Comment