De vernieuwde wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

De vernieuwde wet arbeidsmarkt in balans. wat is het?

Het doel van de regering is om de kloof tussen vaste contracten en flexibele contracten kleiner maken. Werknemers met een vast contract hebben momenteel namelijk vaak betere arbeidsvoorwaarden en meer rechten dan flexibele werknemers. Daarom veranderen vanaf 1 januari 2020 de regels in het arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht. Voor oproepkrachten en payroll-werknemers is er met de nieuwe regeling meer zekerheid beloofd en ook wordt het voor werkgevers makkelijker om een vast contract aan te bieden. Voor het ingaan van deze regeling – de zogenaamde wet arbeidsmarkt in balans – op 1 januari zijn er een aantal acties die je als werkgever uit moet voeren. Wat er gaat veranderen en welke acties dat zijn lees je hieronder.

Een lage WW-premie voor een vast contract en een hoge WW-premie voor een flexibel contract

Vanaf 1 januari 2020 betaal je als werkgever een lage WW-premie voor werknemers in vaste dienst. Voor werknemers met een flexibel contract betaal je een hoge WW-premie. De sectorpremie vervalt vanaf dat moment. Het wordt op deze manier gemakkelijker om een vast contract aan te bieden.

Nieuwe ontslaggrond: de cumulatiegrond

In 2020 wordt er een nieuwe ontslaggrond geïntroduceerd: de zogenaamde cumulatiegrond. Ontslag wordt vanaf dat moment ook mogelijk wanneer omstandigheden uit de verschillende ontslaggronden die via de kantonrechter lopen samen een redelijke grond voor ontslag opleveren. De rechter kan dan een extra vergoeding toekennen aan de werknemer.

Transitievergoeding vanaf eerste werkdag

Vanaf 1 januari 2020 heeft de werknemer recht op transitievergoeding bij ontslag vanaf de eerste werkdag. Daarnaast verandert ook de berekening van de transitievergoeding:

  1. De werknemer krijgt 1/3 maandsalaris per heel dienstjaar vanaf de eerste werkdag.
  2. De transitievergoeding over het resterende deel van de arbeidsovereenkomst wordt berekend volgens de formule (bruto salaris ontvangen over resterende arbeidsovereenkomst / bruto maandsalaris) x (1/3 bruto maandsalaris /12).

Vernieuwde ketenregeling

Tot en met 31 december 2019 is het mogelijk om drie contracten in maximaal twee jaar aan te gaan met de werkemer. Vanaf 1 januari 2020 kunnen werkgever en werknemer drie tijdelijke contracten in maximaal drie jaar aangaan. Ook kan de tijd tussen contracten bij cao worden verkort tot drie maanden bij tijdelijk terugkerend werk (niet beperkt tot seizoensarbeid) dat maximaal negen maanden per jaar kan worden gedaan. Hiernaast wordt in de nieuwe wet opgenomen dat invalkrachten in het basisonderwijs op tijdelijke basis kunnen blijven invallen voor zieke leerkrachten. Dit hoeft dan niet meer in het cao te staan.

Gelijke rechtspositie en arbeidsvoorwaarden voor payrollwerknemer

Werknemers die vanaf 1 januari 2020 een payrollcontract krijgen, ontvangen minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden en dezelfde rechtspositie als werknemers die in dienst zijn van het bedrijf. Vanaf 2021 hebben ze ook recht op een goede pensioenregeling.

Minimale oproeptermijn en aanbod voor vaste uren na twaalf maanden voor oproepwerknemers

Werkgevers zijn vanaf 2020 verplicht oproepkrachten minstens vier dagen van te voren op te roepen voor werk. Zegt de werkgever een oproep binnen vier dagen af, dan heeft de werknemer recht op loon over de uren waarop hij was opgeroepen. Daarnaast is het zo dat na twaalf maanden de werkgever een nieuw contract aan moet bieden met een vast aantal uren.

WAB-checklist voor werkgevers

Benieuwd welke acties je moet uitvoeren omtrent de vernieuwde wet arbeidsmarkt in balans vóór 1 januari 2020? Vul dan nu de checklist in. Op zoek naar wat extra ondersteuning? Neem dan gerust contact met ons op.

Post A Comment