Laatste btw aangifte van het jaar

Waar moet je op letten bij de laatste BTW aangifte van het jaar?

Eind deze maand is de deadline voor de laatste btw aangifte van het jaar. Zorg dat dit op de juiste manier gebeurt, want het kan een gunstig fiscaal voordeel opleveren. Er zijn een aantal aandachtspunten waar je op moet letten bij de laatste btw aangifte van het jaar. We hebben ze voor je op een rijtje gezet.

Belaste en vrijgestelde omzet

Aan het begin van het jaar moet er een omzetverhouding worden vastgesteld wanneer je zowel omzet hebt waarover je btw moet betalen als wanneer je omzet hebt die is vrijgesteld van btw. Voor de aftrek van de belasting maak je vervolgens een inschatting van de uitgaven die je doet voor de belaste omzet. De btw die je betaalt hebt over kosten en inkopen die je gebruikt voor belaste omzet, mag je aftrekken als voorbelasting. Blijkt aan het einde van het jaar de inschatting niet te kloppen, dan corrigeer je de btw in de laatste aangifte van het jaar.

Correctie privégebruik goederen en diensten

Wanneer je als ondernemer ook privé gebruik maakt van goederen of diensten uit je bedrijf en btw hiervan als voorbelasting hebt afgetrokken, ben je verplicht voor het privégebruik btw te betalen. De herziening moet in de laatste aangifte van het jaar worden aangegeven. Het herzieningstermijn voor vastgoed loopt tien jaar, voor roerende zaken is dat vijf jaar.

Correctie privégebruik auto van de zaak

Ook over het privégebruik van een auto van de zaak moet btw worden afgedragen. Wanneer er een kilometeradministratie is bijgehouden, kun je de correctie voor de btw van het privégebruik uitrekenen middels de volgende berekening:

(Privékilometers / totale kilometers) x in aftrek gebrachte btw op onderhoud en gebruik

Bij het ontbreken van een kilometeradministratie en bij het ontbreken van een zakelijke vergoeding wordt de verschuldigde btw gesteld op 2,7% van de cataloguswaarde van de auto voor de eerste vijf jaar. De jaren erna is dit 1,5%.

Personeelsuitgaven (correctie BUA)

Btw over personeelsvoorzieningen, giften en relatiegeschenken is alleen aftrekbaar als je hier als ondernemer het afgelopen jaar niet meer dan €227 aan hebt uitgegeven. Is er btw afgetrokken voor uitgaven die boven het drempelbedrag liggen, dan ben je verplicht deze btw terug te betalen in de laatste aangifte van het jaar. Een uitzondering hierop is wanneer je onverkoopbare voedingsmiddelen hebt weggegeven, bijvoorbeeld aan de voedselbank. De btw hierop is dan wel aftrekbaar, ook als het bedrag boven de €227 is.

Nieuwe kleine-ondernemersregeling

Wanneer je in 2020 als ondernemer deelnam aan de nieuwe klein-ondernemersregeling en achteraf blijkt dat je meer dan €20.000 btw belaste omzet hebt behaald, dan moet je dit corrigeren. Je bent in dat geval btw verschuldigd vanaf het moment dat de eerste dienst of levering werd verricht nadat de €20.000 werd overschreden.

Btw suppletie-aangifte

Na afloop van het jaar blijkt vaak dat je als ondernemer correcties moet doen op aangiften die je door het jaar heen hebt ingediend. Deze schuld moet gemeld worden via een suppletieaangifte. Op deze manier voorkom je dat de heffingsrente en boete verder oplopen. Correcties van €1000 of minder aan terug te vragen btw of te betalen btw hoeven niet via een btw-suppletie te worden ingediend. Deze mogen via de eerstvolgende btw-aangifte, in 2021, worden aangegeven.

De deadline voor de laatste btw aangifte van 2020 is 31 januari. Heb je hier hulp bij nodig? Neem dan contact met ons op of bel ons op 076 3030 0188, zodat we samen kunnen kijken naar jouw unieke situatie.

Post A Comment