Hoe omgaan met sollicitanten en de AVG?

Als ondernemer heb je op heel veel vlakken te maken met de AVG. Hoe ga je om met gegevens van werknemers en klanten, maar ook bij het aantrekken van personeel. Hoe ga je om met sollicitanten en de AVG? We hebben het praktisch voor je op een rij gezet.

Voor wie geldt de AVG?

De Europese privacywet geldt voor alle bedrijven en organisaties die persoonsgegevens verwerken voor personeel of klanten. De type werkzaamheden en diensten van je bedrijf bepalen welke AVG-maatregel je moet nemen. Door het uitsturen van een offerte of nieuwsbrief krijg je er al mee te maken. Net als tijdens het bijhouden van contactgegevens van klanten. Gegevens die met cookies gekoppeld zijn aan IP-adressen en volgsoftware zoals tracking vallen ook onder deze wet. Als werkgever ben je wettelijk verplicht om nieuwe en bestaande relaties duidelijk te informeren over wat je met hun persoonsgegevens doet. In dit artikel gaan we specifiek in op het aantrekken van nieuw personeel en het bewaren van gegevens.

Aantrekken van nieuw personeel.

Zodra er persoonsgegevens worden verzameld door de werkgever kan de sollicitant hier veel van vinden. Als de sollicitant het niet eens is met de wijze waarop de betrokken werkgever informatie heeft gewonnen kan hij/zij via een advocaat de schade verhalen. Dit komt steeds vaker voor. Meestal wordt deze weg door de sollicitant ingeslagen, omdat de werkgever de sollicitant afwijst door de informatie die gewonnen is.

Wat mag wel en wat niet bij het aantrekken van sollicitanten?

Als werkgever is het aan te raden om al in de vacature te vermelden wat je gaat doen. Dus als je een assessment laat uitvoeren of referenties opvraagt, dan vermeld je het en vraag je vooraf toestemming. Zo treden er geen misverstanden op. Als werkgever mag je de sollicitant Googelen, maar dit moet je aan het begin van de sollicitatieprocedure wel aangeven. De sollicitant dient namelijk de mogelijkheid geboden te worden om de gevonden informatie toe te lichten.

Mag je gegevens van de sollicitant bewaren?

Om iemands geschiktheid te beoordelen voor een bestaande of toekomstige functie mag je het cv bewaren. Voor alle sollicitatiegegevens is een bewaartermijn van maximaal 4 weken. Na deze 4 weken dienen de gegevens te worden verwijderd en vernietigd, tenzij de sollicitant schriftelijk toestemming geeft voor het bewaren van zijn of haar gegevens.

Als werkgever is het slim om goedkeuring te vragen aan de sollicitant om persoonsgegevens te bewaren. Zo heb je langer de tijd om iemands geschiktheid te beoordelen voor een toekomstige functie.

Wil je meer informatie over de AVG en het omgaan met het verwerken van gegevens tijdens de sollicitatieprocedure? Neem dan contact met ons op.

Post A Comment