Faillissement aan de horizon? Maak gebruik van de WHOA

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) maakt het mogelijk om zonder instemming van alle schuldeisers toch een akkoord te bereiken op een schuldregeling. Zo kunnen bedrijven die met een herstructurering van schulden nog voldoende toekomstperspectief hebben, doorgaan. Met deze wet, die op 1 januari 2021 is ingegaan, worden vele faillissementen voorkomen.

Wat is de WHOA?

Tot 1 januari 2021 gold dat er alleen mogelijkheid tot een schuldregeling bestond als alle schuldeisers en aandeelhouders instemden. Dit betekende dat wanneer één schuldeiser of aandeelhouder weigerde, een faillissement volgde. Met de nieuwe regeling kun je via het WHOA-stappenplan de weg van voorbereiding naar akkoord volgen. Op deze manier biedt de wet mogelijkheden voor bedrijven die toekomstperspectief hebben, maar ook voor organisaties die dit missen.

In de volgende animatie van de KvK wordt uitgelegd wat de WHOA precies inhoud:

 

Bedrijven met toekomstperspectief

Bedrijven met een toekomstperspectief hebben met de WHOA een middel in handen om faillissement te voorkomen. De partij met schuld overlegt met de schuldeisers en legt afspraken vast in een conceptakkoord. Hierover wordt gestemd waarna de rechtbank het akkoord bevestigt (homologatie). Zelfs als niet alle schuldeisers instemmen. Hier spreek je over een reorganisatie-akkoord.

Bedrijven zonder toekomstperspectief

Ondernemingen zonder een toekomstperspectief kunnen de WHOA inzetten voor de financiële afwikkeling van hun bedrijf. Deze nieuwe wet maakt het namelijk mogelijk om gecontroleerd te stoppen terwijl je zeggenschap over je onderneming houdt. Hier spreek je van een liquidatie-akkoord.

Voorschriften WHOA akkoord

De inhoud en de richting van het WHOA akkoord moeten aan een aantal eisen voldoen:

 • Het doel van een akkoord moet zijn:
  • Reorganisatie-akkoord
  • Liquidatie-akkoord;
 • Het plan moet doordacht en haalbaar zijn;
 • Arbeidsvoorwaarden van personeel mogen niet veranderen;
 • De schuldenaar moet zijn schuldeisers indelen in klassen;
 • Een meerderheid van 1 klasse moet instemmen met het akkoord;
 • De schuldeiser die je niet benadert voor een akkoord, behoud het recht op een volledige betaling van alle openstaande schulden;
 • Wanneer de rechtbank het akkoord heeft bevestigd, heeft iedere schuldeiser zich hier aan te houden;
 • Lopende overeenkomsten, zoals huur, kan met toestemming van de rechter eenzijdig beëindigd worden;
 • Mocht een akkoord niet gegeven worden, dan kan de schuldenaar drie jaar lang geen nieuw WHOA-akkoord aanbieden.

TOA-krediet

Per 1 juni 2021 kunnen mkb’ers die gebruikmaken van de WHOA-regeling een aanvraag doen voor een Corona-doorstartkrediet (TOA-krediet). Hiermee kun je maximaal 100.000 euro lenen onder gunstige voorwaarden. De belangrijkste voorwaarden voor deze lening zijn:

 • Je bedrijfsactiviteiten moeten in de kern winstgevend zijn;
 • Je bedrijf heeft goede afspraken gemaakt met de schuldeisers.

Inschakelen van een accountant

Een accountant brengt accountancy, juridische kennis en waardering samen om je te helpen met het aanvragen van een WHOA-akkoord. Heb je een specifieke vraag over de WHOA, of wil je begeleid worden bij een WHOA traject? Wij staan voor je klaar. Neem contact met ons op.

Post A Comment