Einde coronaondersteuning voor bedrijven

Tijdens de coronacrisis hadden ondernemingen het zwaar. Dat was logisch en daarom had je als ondernemer de mogelijkheid om de belastingbetalingen uit te stellen. Nu is het volgens de Belastingdienst weer tijd om terug te gaan naar het oude normaal: vanaf 1 april 2022 moet je weer gewoon belasting betalen. De coronaondersteuning voor bedrijven loopt ten einde. De opgebouwde schuld door het niet betalen van de belastingen, dien je binnen 60 termijnen terug te betalen. Dit start vanaf 1 oktober 2022 en betreft een maandelijkse terugbetaling.

Tijdelijke instructie saneringen

Sommige ondernemingen gaat het niet lukken om aan die terugbetalingsplicht te voldoen. Voor deze ondernemingen geldt dat ze een beroep kunnen doen op de Belastingdienst om mee te werken aan een schuldsanering. Voorwaarde daarvan is wel dat het bedrijf levensvatbaar is en financieel gezond was op 31 december 2019. Voor meer informatie is er de memo Tijdelijke instructie.

Het verzoek tot sanering indienen

Zo’n verzoek kan worden gedaan voor elke opgebouwde belastingschuld. Dit kan, omdat de WNSP, de MNSP en de WHOA ook geldig zijn. Dit zijn namelijk wetten die de schuldenlast verlichten. Bij het verzoek dien je de volgende bijlagen in te leveren:

  • Een positieve beoordeling van de levensvatbaarheid (zie hieronder meer), inclusief een akkoord van alle crediteuren;
  • Een gemotiveerde verklaring, geschreven door of namens de ondernemer, over het ontstaan van de problemen;
  • Een liquiditeitsprognose voor de komende 24 maanden (inclusief aflossingscapaciteit).

Is het formulier niet volledig, dan wordt deze afgekeurd met het verzoek om meer gegevens te verstrekken. Hiervoor krijg je dan 90 dagen de tijd. Gedurende die periode worden er geen dwanginvorderingsmaatregelen getroffen.

Beoordeling levensvatbaarheid van de onderneming

Een belangrijk onderdeel van het verzoek tot schuldsanering is de beoordeling van de levensvatbaarheid. Levensvatbaar houdt hierbij in dat de volgende zaken kunnen worden betaald:

  • alle kosten van de bedrijfsvoering;
  • kosten van levensonderhoud van de ondernemer en het gezin;
  • er is genoeg kasstroom aanwezig voor noodzakelijke groei- en vervangingsinvesteringen.

Een accountant geeft deze positieve beoordeling nadat uit de liquiditeitsprognose blijkt dat de onderneming levensvatbaar is.

Wat gebeurt er na akkoord of afwijzing?

Na het akkoord, wordt er een akkoordbedrag afgesproken met de ondernemer. Als het bedrag niet in een keer kan worden betaald, is het mogelijk om dit in 12 maandelijkse termijnen te voldoen.

Als de ondernemer niet door de keuring komt, dan wordt het verzoek afgewezen. Dit kan meerdere oorzaken hebben, waaronder een faillissement, het verstrekken van onjuiste informatie of het niet houden aan gemaakte afspraken. De reden van de afwijzing wordt altijd medegedeeld.

De rol van de adviseur of accountant

Heb je een adviseur of accountant die de jaarrekening mee opstelt? Dan zijn zij verplicht om te melden wanneer er een schuldensituatie dreigt. Deze adviseur of accountant is goed op de hoogte van de op dat moment geldende mogelijkheden en kan een plan van aanpak maken om hiermee om te gaan. De soepelere houding van de Belastingdienst houdt in dat het nog belangrijker is voor jouw adviseur of accountant om snel in te spelen op de huidige situatie.

Heb je nog vragen naar aanleiding van dit artikel of behoefte aan een gesprek? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek. We helpen je graag.

Post A Comment