Een levenstestament

Een levenstestament klinkt misschien niet interessant als je nog fit en vitaal bent, maar al ben je ondernemer, aandeelhouder of belanghebbende in een organisatie dan is dit zeer zeker van belang. Laat je hier informeren.

In het geval dat je een belang hebt binnen een organisatie komt een levenstestament eigenlijk al snel om de hoek kijken. Uiteraard bij overlijden, maar óók, en dit maakt het belangrijk voor iedereen met een belang in een organisatie, bij een ernstige ziekte of langdurige arbeidsongeschiktheid. Want je partner of andere belanghebbenden moeten wel kunnen beslissen in geval jij dat niet (meer) kan. Zij moeten door kunnen. Anders blijft de organisatie en of je gezin achter met een blok aan hun been. Dus nu je weet dat het belangrijk is, gaan we verder op de inhoud.

Wat houdt het in?

Volmacht
De “ruggengraat” van een levenstestament wordt gevormd door een volmacht. Je machtigt een ander om je zaken te behartigen en eventuele wensen uit te voeren. In die zin lijkt de gevolmachtigde een beetje op de executeur, die na een overlijden je zaken regelt. Er wordt in dit verband dan ook wel gesproken van een levensexecuteur.

Wat neem je op in een levenstestament?

Onderneming
In geval van een (eigen) onderneming is het verstandig om je onderneming onder te brengen in het testament. Het is je levenswerk en dat wil je niet laten vergaan. Een onderneming vergt vaak een gedegen kennis van zaken, maar vrijwel altijd een dagelijkse inzet. Dat kun je niet aan iedereen overlaten. Het is dus van groot belang na te gaan wie die taak niet alleen zou willen, maar ook echt op zich zou kúnnen nemen. Dat hoeft niet per se dezelfde persoon te zijn die eventueel andere zaken behartigt. Misschien is het wel juist beter om die taken strikt gescheiden te houden.

Materiële zaken
Materiële zaken kunnen niet ontbreken in een testament. Deze kun je op laten nemen en toekennen aan een ieder die je wil, of een ander daarover laten beslissen. Bijvoorbeeld over:
– Je woning
– Inboedel
– Banktegoeden

Personen
Dan het onderdeel personen waar je zelf ook onder toebehoort.

Gezondheid
In het levenstestament kun je iemand aanwijzen en machtigen om met de artsen te overleggen over medische behandelingen en ingrepen en toestaan dat die persoon inzage heeft in je patiëntendossier. Maar je kunt ook concreet aangeven welke behandeling je wel of niet wil.

Minderjarige kinderen
Bij overlijden en minderjarige kinderen, moet er een voogd worden benoemd die de zorg voor hen op zich neemt. Je kunt ook de keus geven om een aantal personen te benoemen en hen zelf de keus te laten.

Toezicht
Afhankelijk van de omvang en samenstelling van je vermogen, wensen en eisen kan het wellicht gewenst zijn om een toezichthouder aan te wijzen. Ook kun je ervoor kiezen dat de gevolmachtigde(n) eens in de zoveel tijd verantwoording afleggen aan bepaalde personen uit je familie, bijvoorbeeld uw kinderen.

Zoals je leest zijn er behoorlijk wat keuzes bij een levenstestament. Laat je daar niet door tegenhouden. Het voornaamste is dat het belang van een testament wordt erkend en er actie op wordt genomen. Wij helpen je hier graag bij. Neem contact met ons op via 085-4865023 of stuur een mail naar info@vanijk.nl.

One Comment

  • Marie de Jonge

    Bedankt voor het delen van de onderdelen die je opneemt in een levenstestament. Ik ga dit artikel ook even doorsturen. Het is een helder overzicht!

Post A Comment