Waarom heb ik een begroting nodig?

Natuurlijk heb je wel een idee waar je staat met je bedrijf en waar je naar toe gaat. Maar uit ervaring weet ik dat je succesvoller en gerichter kunt werken naar je doelen als je het echt op papier hebt staan. Om specifiek te zijn, een begroting op papier zodat je je voortgang kunt meten en eventueel tijdig kan bijsturen.

De meeste ondernemers maken bij de start van hun bedrijf een begroting, waarin ze hun verwachte inkomsten en uitgaven opnemen. De begroting is vaak een onderdeel van het ondernemingsplan. Bij een financieringsaanvraag maakt de gemiddelde ondernemer (verplicht) een aantal begrotingen, maar zodra de financiering rond is, kijken de meeste ondernemers er niet meer naar om. Dat is zonde. Een begroting gebruiken heeft veel voordelen. Ik noem er zes.

1. Zien is weten

Een begroting is niets anders dan het vertalen van je toekomstplannen naar cijfers. Wat is de prognose van zowel wat er binnen komt als wat eruit gaat. Hiermee worden zwakke plekken en risico’s zichtbaar. Het is goed om van tevoren helder te krijgen wat wel en wat niet haalbaar is. Aan de hand hiervan kun je het helder maken en prioriteiten stellen. Anders blijft het bij willen.

2. Meer kans op krediet

Op basis van een goed doordacht plan kan worden bepaald hoeveel externe financiering nodig is en of die financiering bij de bank geregeld kan worden of bij een andere financier. Zowel de bank als andere financiers zullen een (meerjaren-)begroting eisen voordat ze tot financiering overgaan. Met een begroting laat je de financier vooraf zien wat je met het geleende geld gaat doen en hoe je dat denkt terug te kunnen betalen. Nu het steeds lastiger wordt om krediet te krijgen, is goed ondernemerschap belangrijk.

3. Op tijd bijsturen

Hoewel een begroting nooit (exact) gerealiseerd wordt, is het wel beter om te proberen de begroting te halen. Door maandelijks de gerealiseerde cijfers te vergelijken met je begroting kun je bijsturen waar nodig. Soms zullen omstandigheden je dwingen de begroting aan te passen in positieve of negatieve zin. Als je bewust stuurt, zie je eventuele problemen vaak al in een vroeg stadium aankomen, kun je tijdig bijsturen en daarmee grotere problemen voorkomen. Hiermee blijf je in control.

4. Liquiditeitsprognose en seizoensfinanciering

Bedrijven die een beperkte periode van het jaar een hogere financiering nodig hebben, regelen dat meestal met een rekening courant krediet bij de bank. Dit is vrij kostbaar. Het is dus van belang om dit krediet zo laag mogelijk te houden. Een planning van de inkomsten en uitgaven in deze periode (liquiditeitsbegroting) is belangrijk. Je kunt daarmee uitrekenen hoeveel seizoenskrediet nodig is (limiet) en kunt snel ingrijpen (debiteuren aanmanen, betaling van crediteuren uitstellen) als de werkelijkheid te veel gaat afwijken van de begroting. Ook het tijdig aanvragen van verruiming van het krediet is mogelijk als je een liquiditeitsprognose als leidraad hebt.

5. Kosten en budgettering

Een resultatenbegroting geeft inzicht in de te maken kosten. Op basis van een begroting kun je als ondernemer beter bepalen welke uitgaven wel of niet gewenst of noodzakelijk zijn. Met een begroting kunnen financiële beslissingen ook transparanter worden gemaakt richting medewerkers. Bijvoorbeeld bij het vaststellen van budgetten.

6. Juiste kostprijs bepalen

Een kostprijs bepaalt de mate van succes van je bedrijf. De kostprijs bepaal je door directe kosten (inkoop en overige directe kosten) te vermeerderen met eventuele indirecte kosten en risico’s. De begroting, waar deze gegevens in staan, is de basis voor de kostprijsberekening en dus van groot belang. Veel ondernemers handelen vaker uit gevoel maar daarmee kun je nog wel eens de plank misslaan. Een toetsing aan de hand van cijfers kunnen je helpen.

Ben jij ‘in control’ of laat jij je leiden door gevoel? Ik help je graag om meer controle te krijgen over jouw onderneming. Neem gerust contact op via info@vanijk.nl of bel naar 085-4865023.

Post A Comment