De nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2023 en het transitieplan

Het huidige pensioenstelsel verandert per 1 januari 2023. De nieuwe regeling moet persoonlijker, eenvoudiger en flexibeler worden voor werkgever en werknemer. Maar wat verandert er eigenlijk voor jou?

Wat verandert er in het pensioen?

De Wet Toekomst Pensioenen wordt naar verwachting begin 2022 goedgekeurd door de Eerste Kamer. Vanaf dat moment ligt het concept dat is neergezet in het huidige regeerakkoord vast. Hiermee verandert de pensioenregeling op vier belangrijke punten:

 • Er komt een vlakke premieovereenkomst
  Pensioenpremies zijn nu nog afhankelijk van leeftijd. Vanaf 2023 betalen nieuwe werknemers een vaste vlakke premie voor hun pensioen.
 • Werkgevers betalen een vaste premie
  U betaalt voor elke werknemer dezelfde vaste premie i.p.v. op basis van leeftijd.
 • Het pensioen wordt persoonlijker
  Werknemers krijgen meer regie over hun eigen pensioen. Het is daarom een voorwaarde dat een werkgever de werknemer tijdig en goed informeert.
 • Het pensioen verandert mee met de economie
  Het bedrag dat gepensioneerden ontvangen, wordt afhankelijk van de economische voor- of tegenspoed.

Wat zijn de gevolgen van de pensioenregeling?

Deze nieuwe pensioenregeling gaat in per 1 januari 2023 voor nieuwe werknemers. Voor huidige werknemers geldt dat er een transitieperiode plaatsvindt. Deze duurt tot en met 31 december 2026. Daarna ben je als werkgever verplicht over te stappen naar de nieuwe pensioenregeling. Om deze verandering in goede orde te laten verlopen stelt je een transitieplan op.

Het overgangsrecht

Als je al een bestaande pensioenregeling aanbiedt aan je werknemers, dan is het mogelijk om deze regeling met een stijgende premie te behouden. Dit doe je door een oplopende staffel. Dit geldt voor werknemers die uiterlijk in dienst treden op 1 januari 2027. De staffel eindigt zodra de laatste persoon die in deze groep zit, uit dienst treedt of met pensioen gaat.

Voordelen van het overgangsrecht zijn er. Zo is het niet nodig om compensatie te geven aan werknemers, is het makkelijk in de communicatie en heb je geen transitieplan nodig. Er zitten echter ook nadelen aan. Zo heb je meerdere regelingen binnen het bedrijf lopen en kunnen de kosten van de staffel hoog oplopen.

Het transitieplan: de overwegingen voor de werkgever

Omdat er voor- en nadelen zitten aan de overstap naar de nieuwe regeling is het belangrijk om voor jouw  organisatie een aantal zaken tegenover elkaar af te wegen:

  • Gaan al mijn werknemers tegelijkertijd over naar een vlakke pensioenregeling?

Sommige van je werknemers zullen door deze nieuwe regeling minder pensioen opbouwen. Je kunt ervoor kiezen om dit als werkgever te compenseren. Dit is een persoonlijke afweging voor iedere organisatie, maar kan grote gevolgen hebben voor de tevredenheid van uw werknemers.

  • Moet je je werknemers compenseren bij de achteruitgang van het pensioen.

Sommige van je werknemers zullen door deze nieuwe regeling minder pensioen opbouwen. Je kunt ervoor kiezen om dit als werkgever te compenseren. Dit is een persoonlijke afweging voor iedere organisatie, maar kan grote gevolgen hebben voor de tevredenheid van uw werknemers.

  • Hoe hoog maak je de nieuwe vlakke premie?

Je kunt zelf bepalen hoe hoog de nieuwe vlakke premie wordt. Hier hoort ook een bepaalde pensioenopbouw per leeftijd bij. Jongere werknemers zullen in verhouding meer betalen dan oudere werknemers ten opzichte van de huidige situatie, maar zij bouwen daardoor ook meer pensioen op.

  • Wanneer neem je deze beslissingen?

Je kunt wachten tot het uiterste wettelijke moment met deze beslissingen. Dat ligt in 2025. Daarnaast kun je op het laatste moment overstappen, per 1 januari 2027.

Start op tijd met de overgang naar de nieuwe pensioenregeling

Sommige van je werknemers zullen in de transitieperiode met pensioen gaan. Voor hen is het van belang dat bovenstaande goed geregeld is. Je zult ook gesprekken willen voeren met werknemers, waarbij alle scenario’s worden doorlopen. Het juiste moment van transitie is voor elke organisatie verschillend. Ga daarom nu al aan de slag met het transitieplan en uw keuzes.

Heb je hulp nodig bij deze transitie? Wij staan je graag bij. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Post A Comment