Coronasteunpakket: Update november 2020

Het kabinet verlengd de coronasteun voor banen en de economie tot en met 2021 met een derde steunpakket. Heel mooi natuurlijk, maar wat houdt het in en waar kun je eventueel aanspraak op maken?

Coronaregelingen voor ondernemers vanaf 1 oktober 2020

NOW (tegemoetkoming loonkosten)

De NOW (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid) wordt met negen maanden verlengd, met drie keer drie maanden. In die periode wordt de regeling geleidelijk afgebouwd, zodat ondernemers en werknemers tijd hebben om zich aan te passen.

Met de NOW regeling kunnen werkgevers een groot deel van hun loonkosten vergoed krijgen als ze verwachten ten minste 20% omzet te verliezen. Vanaf 1 januari 2021 is dit ten minste 30%.

Tozo (inkomensondersteuning zelfstandigen)

De Tozo (Tijdelijke overbrugginsregeling zelfstandige ondernemers) wordt verlengd tot en met 30 juni 2021 en kent een toets op beschikbare geldmiddelen. Gemeenten bieden vanaf 1 januari 2021 tevens extra dienstverleningen aan zelfstandige ondernemers, zoals bij- of omscholing en heroriëntatie.

Met de Tozo regeling maken zelfstandige ondernemers aanspraak op een uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis onder het sociaal minimum daalt. Daarnaast voorziet het in een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen op te vangen.

TVL (tegemoetkoming vaste lasten mkb)

De TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten) regeling wordt drie keer drie maanden verlengt tot en met 30 juni 2021. In die drie maanden wordt het maximale bedrag per bedrijf verhoogd naar 90.000 euro.

De TVL regeling helpt mkb’ers met maximaal 250 werknemers met het betalen van een deel van hun vaste lasten. Tot voor kort was de TVL regeling beperkt tot een aantal sectoren, maar het kabinet heeft besloten om de TVL tijdelijk open te stellen voor alle sectoren.

Borgstellingen, leningen en garantiefondsen

De kredietregelingen aan kleine en middelgrote bedrijven voor voldoende liquiditeit (BMKB-C, GO-C en KKC) blijven ook na 1 oktober 2020 beschikbaar.

Regeling voor horecaondernemers

Horecaondernemers hebben voorraden aangelegd die niet meer gebruikt kunnen worden en investeringen gedaan om in het winterseizoen op een corona-veilige manier open te kunnen blijven. Het kabinet geeft deze sector, bovenop de TVL, een eenmalige subsidie om deze gemaakte kosten te compenseren.

TOA (Time-Out Arrangement)

Het Time-Out Arrangement stelt ondernemers in staat hun bedrijf tijdelijk in een soort winterslaap te brengen. Wanneer de situatie verbeterd kunnen zij weer opstarten. Deze regeling wordt momenteel verder uitgewerkt door het kabinet in de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA).

Dit is in een notendop steunpakket nummer drie.

In een tijd als deze wil je daar natuurlijk advies over, neem dan contact met ons op. via +31 (0) 76 3030188 of info@van-ijk.nl.

Post A Comment