Is jouw vermogen anoniem?

Op korte termijn wordt in Nederland het UBO register ingevoerd. Elke aandeelhouder met meer dan 25% wordt geregistreerd. Wil jij anoniem blijven? Of ben je benieuwd naar de verschillende opties? Wij helpen je.

Er is tegenwoordig veel informatie beschikbaar online; denk aan handelsregister (jaarcijfers van de B.V.), het Kadaster (wie is de eigenaar van vastgoed), Company.info, Funda en zoekmachines als Google. Als aandeelhouder zit je er natuurlijk niet op te wachten dat je vermogen zichtbaar is voor directe omgeving, criminelen of kwaadwillenden. Of dat concurrenten, klanten, leveranciers weet hebben van financiële informatie.

Er is een mogelijkheid om een privacystructuur op te zetten en zo vermogen minder zichtbaar te maken voor de buitenwereld op een legale manier. Zelf zou ik adviseren om dit in een vooroverleg met een belastingdienst goedgekeurd te krijgen.

Uitkeren van winstreserves

De meest eenvoudige wijze van anonimisering van vermogen is het uitkeren van de winstreserves van de B.V. naar privé. Het zichtbare vermogen van de B.V. wordt daardoor lager. Het vermogen bevindt zich na de dividenduitkering in privé en is daar niet meer zichtbaar voor de buitenwereld. Een dividenduitkering kost echter wel direct 25% inkomstenbelasting. En bij een middelgrote onderneming in B.V. vorm wordt toch ook altijd de winst- en verliesrekening gedeponeerd bij het handelsregister.

Open commanditaire vennootschap

Om die reden kiezen meer en meer DGA’s ervoor de aandelen in hun Holding-B.V. in te brengen in een open commanditaire vennootschap (CV). De CV fungeert als nieuwe holding voor de DGA. Het grote voordeel is dat er voor de CV géén wettelijke plicht tot deponering van de jaarrekening bestaat. Het CV-vermogen is daardoor onzichtbaar voor de buitenwereld. De DGA kan zijn aandelen in de B.V. zonder heffing van inkomstenbelasting in de CV inbrengen door gebruik te maken van de zogenoemde aandelenfusiefaciliteit. Afstemming met de belastingdienst is hiervoor noodzakelijk.

De open CV is – net als een B.V. – belastingplichtig voor de heffing van vennootschapsbelasting. Door toepassing van de deelnemingsvrijstelling kan de B.V. haar vermogen zonder belastingheffing als dividend uitkeren naar de CV. Daarna is het uitgekeerde vermogen niet meer zichtbaar in de gepubliceerde jaarrekening van de B.V. en ook niet bij de CV omdat die geen publicatieplicht kent.

Bij verkoop van het bedrijf ontvangt de DGA vaak een aanzienlijke verkoopopbrengst. Met een privacystructuur kan de DGA die koopsom buiten de openbaar inzichtelijke publicatiestukken houden. Waar nodig is het mogelijk het boekjaar van de B.V. te verlengen om wat meer tijd te krijgen om de structuur goed op te zetten.

Open fonds voor gemene rekening

Een DGA kan ook gebruik maken van een open fonds voor gemene rekening (FGR) bij de opzet van een privacystructuur. Ook deze entiteit kent geen publicatieplicht zodat het FGR-vermogen niet openbaar is. Voor een FGR zijn echter twee of meer participanten nodig. De belastingdienst stelt de eis dat minimaal 10% van de participaties in een FGR in bezit moet zijn van één of meer andere participanten, niet zijnde minderjarige kinderen of de in gemeenschap van goederen gehuwde echtgenoot. Bovendien neemt de belastingdienst het standpunt in dat een FGR zich uitsluitend bezig mag houden met het beleggen van vermogen. Een combinatie van een FGR met een actieve B.V. als dochtervennootschap is dan niet mogelijk. Dit betekent dat de FGR eigenlijk alleen interessant is voor beleggingsstructuren. Het kan vanwege de tariefvoordelen bijvoorbeeld heel voordelig zijn laag renderend box 3-vermogen (spaarsaldi) in een open FGR in te brengen.

Door gebruik te maken van een CV kan de DGA op een relatief eenvoudige wijze een privacystructuur opzetten. Het belang in de CV behoort voor de DGA – net als een belang in een B.V. – tot het box 2-vermogen. Alle verdere regelingen zijn hieronder gewoon van toepassing.

Wil jij gebruik maken van een privacystructuur? Laat je informeren en neem contact met ons op via info@vanijk.nl of bel naar 085-4865023.

Bron: Nextens

Post A Comment